Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

{rokbox title=|Czy w Polsce mamy kryzys? :: Możliwe są różne scenariusze wydarzeń w Polsce| thumb=|images/cep-m.jpg|}images/cep.jpg{/rokbox}
Dramatyczną sytuację ekonomiczną przeżywa cała Europa środkowo-wschodnia, w tym kraje, które niedawno przystąpiły do Unii Europejskiej. Raptowny spadek PKB dotknął przede wszystkim państwa nadbałtyckie: Łotwę, Litwę i Estonię. W nieco lepszej sytuacji są inne państwa tej części Europy: Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, ale i w ich przypadkach gospodarka skurczyła się przynajmniej o kilka, do nawet 10 proc. To najpoważniejsze załamanie przynajmniej od czasów transformacji systemowej na przełomie lat 80. i 90. Na tle pogrążonego w kryzysie regionu, Europy i świata, Polska wydaje się oazą stabilności gospodarczej i społecznej.

Więcej…

{rokbox title=|O syndromach ruchu anarchistycznego w Polsce :: Greccy anarchiści walczą z policją| thumb=|images/grc-m.jpg|}images/grc-d.jpg{/rokbox}
Anty-kapitalistyczne konfrontacje, do których doszło na ulicach europejskich metropolii w pierwszych kilkunastu miesiącach tego stulecia, wpłynęły z pewnością w pewien sposób na dynamikę i rozwój ruchów anarchistycznych na całym kontynencie. Fala zamieszek i stojącej za nimi kolorowej antykapitalistycznej masy, pobudziła tak wyobraźnię, jak i chęć działania także u niektórych młodych ludzi w Polsce. Niektórzy z nich mieli okazję zbierać osobiste doświadczenia biorąc udział w akcjach i starciach na ulicach Pragi, Goeteborga, Genui czy Brukseli. Innych poruszyły bądź przywiezione przez aktywistów relacje, bądź medialne przekazy ukazujące płonące barykady.

Więcej…

{rokbox title=|Szkoła i barykada :: Wnętrze Centre internationale de recherches sur l'Anarchisme| thumb=|images/bulpol1-m.jpg|}images/bulpol1.jpg{/rokbox}
Większość społeczeństwa odwiedza archiwa tylko z dwóch powodów: Archiwum Państwowe aby sprawdzić pochodzenie swojej rodziny oraz Rejestr Katastralny, który umożliwia potwierdzenie własności nieruchomości. Dowodem, na fałszywość tego stwierdzenia jest fakt, iż podczas zamieszek i wystąpień rewolucyjnych, jedną z najważniejszych radykalnych akcji jest wejście do archiwów i spalenie ich zawartości. W jedną rzecz możemy jednak uwierzyć, że większość osób i tak nigdy nie chodzi do archiwów, poza okresem rewolucji. W Argentynie, tradycja Ludowych Bibliotek jest podtrzymywana od momentu rozpoczęcia działań przez anarchistów.

Więcej…

{rokbox title=|Artysta poza liberalnym konsensusem :: Anarchizm jest rzeczą historycznie ważną...| thumb=|images/wod2-m.jpg|}images/wod2.jpg{/rokbox}
Nie nazywam siebie anarchistą, w sensie przynależności do takiej czy innej grupy intelektualnej czy politycznej, ale oczywiście zgadzam się z bardzo dużą częścią tej tradycji. Duża część tradycji awangardowej w sztuce była pod silnym wpływem anarchistycznych wizji i utopii czy organizacji, albo tendencji anarchistycznych. Ja bym to rozróżnił. Coś takiego jak tendencja anarchistyczna w działaniu to jest duża część poststrukturalizmu i dekonstrukcji – Deleuze, Foucault, Kristeva. Właściwie można byłoby dalej ciągnąć. Może nie Althusser, ale już althusserowcy, jego studenci, którzy wystąpili przeciwko swojemu mistrzowi, tak jak Balibar, Rancier...

Więcej…

{rokbox title=|Notatki na temat kryzysu finansowego :: Jump you fuckers, pod giełdą nowojorską| }images/jum.jpg{/rokbox}
Te notatki mają na celu zaproponowanie takiego rozumienia kryzysu, które opiera się na analizie walki klasowej prowadzonej w USA i w innych krajach w ciągu ostatniego dziesięciolecia. Wydaje mi się, że skoro ucisk klasowy wygenerował obecny kryzys, zrozumienie dynamiki walki klasowej może nam pomóc znaleźć wyjście z kryzysu, które da nam większą możliwość wpływu na rzeczywistość. Kryzysy finansowe są trudne do zrozumienia z pozycji polityki klasowej, gdyż do dziś ogólnie przyjęty model walki klas opiera się na modelu fabryki, gdzie kapitalistyczne firmy kupują za wynagrodzenie siłę roboczą pracowników.

Więcej…

{rokbox title=|Zbrodnia wojenna w Nangar Khel :: Pluton, który brał udział w ostrzelaniu wioski| }images/afagn.jpg{/rokbox}
16 sierpnia 2007 polscy żołnierze w Afganistanie ostrzelali jedną z wiosek - Nangar Khel. Zginęło ośmiu cywilów, w tym kobiety i dzieci. Polacy przedstawili pierwotnie wersję wydarzeń, jakoby zostali zaatakowani przez partyzantów. "Tabilowie nie noszą mundurów, wtapiają się w cywilów. Wciągnęli naszych żołnierzy do wioski właśnie po to, by padli zabici. Teraz mogą mówić 'Przyjechali najeźdźcy i zabijają' " Tak pod koniec sierpnia ub.r. relacjonowali prasie przyczyny ostrzału wioski polscy generałowie, kiedy z kilkudniowym opóźnieniem sprawa wypłynęła na wierzch. Okazało się, że okoliczności wydarzeń wyglądały zupełnie inaczej.

Więcej…

{rokbox title=|Buenaventura Durruti :: Durruti w warsztacie Antoniego Mijé. León, 1915 r.| }images/dur.jpg{/rokbox}
Historia anarchizmu na Półwyspie Iberyjskim rozpoczyna się najpewniej w roku 1868. Wtedy to właśnie Giuseppe Fanelli, dawny uczestnik powstania styczniowego w Polsce, teraz zaś delegat i osobisty wysłannik Michała Bakunina, dotarł do Madrytu, by tu wąskiemu gronu słuchaczy, wśród których wymienić należy m. in. Anselma Lorenzo i Tomása Gonzáleza Morago, przedstawić główne zręby i charakterystyczne rysy niejasnej jeszcze dla nich doktryny anarchistycznej. Według przekazu Lorenza, uważanego za prawdziwego "ojca-założyciela" anarchizmu hiszpańskiego, przed spotkaniem z Fanellim, jego słuchacze mieli już styczność z filozofią libertyńską.

Więcej…