Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Samuel Gompers (1850-1924) - bazując na wcześniejszej organizacji Knights of Labor (Rycerze Pracy) działającej w USA, założył centralę związkową Amerykańska Federacja Pracy (American Federation of Labor), od 1886 r. do 1924 r. prawie bez przerwy był jej przewodniczącym. Żądał wyższych płac i lepszych warunków pracy, jednocześnie walczył przeciw socjalizmowi i lewicy w ruchu robotniczym. W 1895 r. AFL zaakceptowała wykluczenie ze związków czarnoskórych robotników, w 1901 r. zażądała prawnego wykluczenia z zakładów pracy robotników z Chin. Po masowych strajkach w latach 1934-37, których AFL nie popierała, odłączyła się od niej konkurencyjna centrala Kongres Organizacji Przemysłowych (Congress of Industrial Unions). W 1935 r. CIO skupił się na organizacji robotników niewykwalifikowanych z branży stalowej, samochodowej, tekstylnej, gumowej i elektrycznej. Po wprowadzeniu ustawodawstwa New Deal negocjował umowy zbiorowe. Po czystce komunistów mającej miejsce w latach 1947-48, w 1955 r. znowu zjednoczył się z AFL. Do dziś większość związków zawodowych w USA należy do AFL-CIO.
Artykuł aktualizowany: 15.11.2009