Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

William Z. Foster (1881-1960) - działacz robotniczy z USA. W wieku 13 lat zaczął pracować w fabryce, w 1901 r. wstąpił do partii socjalistycznej. Po wykluczeniu z niej w 1909 r. wstąpił do IWW, ale podczas podróży do Europy w latach 1910-11 został syndykalistą i wystąpił z IWW. W 1915 r. został profesjonalnym organizatorem AFL, gdzie działał głównie przy organizacji strajków. Na początku lat 20. wstąpił do partii komunistycznej. Po czystkach sojuszników Trockiego i Bucharina w 1928 r. Foster został sekretarzem partii. Podczas realizacji polityki frontu ludowego po 1935 r. partia komunistyczna skupiła się na budowaniu związków CIO i agitowała wśród czarnoskórych robotników na południu USA. Podczas zimniej wojny w latach 40. i 50. policyjne represje utrudniały działanie partii. Forster zmarł w Moskwie.
Artykuł aktualizowany: 15.11.2009