Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Profesor nadzwyczajny Antropologii i Geografii w Centrum Absolwentów Uniwersytetu Miejskiego Nowego Jorku (CUNY) i dyrektor Center for Place, Culture and Politics. Zajmuje się szeroko pojętymi zależnościami między przestrzenią, teorią społeczną i historią, napisał między innymi New Urban Frontier: Gentryfication and the Revanchist City i Uneven Development: Nature, Capital and the Production of Space. Jest autorem ponad 120 artykułów i rozdziałów książek, zasiada w wielu zarządach redakcyjnych. Jego najnowsza książka to: Mapping the American Century: Isaiah Bowman and the Prelude to Globalization. Otrzymał Wyróżnienie za Wybitną Pracę Naukową od Związku Geografów Amerykańskich oraz był Członkiem Akademii Johna Simona Guggenheima. Jest także organizatorem Międzynarodowej Grupy Krytyki Geograficznej.