Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".


Jan Wacław Machajski, pseud. A. Wolski (ur. 27 grudnia 1866  w Busku, zm. 19 lutego1926  w Moskwie) – polski działacz rewolucyjny. Był synem urzędnika miejskiego, w 1892 r. za działalności i propagandę socjalistyczną został zesłany przez carskie władze na Syberię. Tam rozpoczął pracę nad krytyką rewizjonizmu w ruchu socjaldemokratycznym. W swych pracach łączył anarchistyczną teorię polityczną, marksistowską ekonomię polityczną i metodologię materializmu historycznego.

Machajski rozszerzając marksowską teorię walki klas, wywodził, że interes klasy intelektualistów (w tym działaczy i ideologów socjaldemokratycznych) jest sprzeczny z interesem robotników, socjaldemokratyczni przywódcy traktują robotników jako mięso armatnie w celu rozszerzenia swoich wpływów i uzyskania władzy. Pod wpływem tych teorii powstało na terenie Rosji kilka kół organizacji "Zmowy Robotniczej".
Artykuł aktualizowany: 12.07.2010