Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

landauerGustav Landauer (1870-1919) - niemiecki działacz i teoretyk anarchizmu, uczestnik Bawarskiej Republik Rad. Znany również z tłumaczeń dzieł W. Shakespeare'a i O. Wilda na język niemiecki.

Początkowo działacz socjaldemokratyczny, jednak już w 1893 roku brał udział w kongresie II Międzynarodówki jako przedstawiciel ruchu anarchistycznego. W tym samym roku po raz pierwszy aresztowany za „nawoływanie do nieposłuszeństwa”. Brał aktywny udział w działaniach ruchu anarchistycznego. Po powołaniu 7 kwietnia 1919 r. Bawarskiej Republiki Rad został w niej komisarzem oświaty, zrezygnował ze stanowiska już 16 kwietnia w proteście przeciwko działaniom Komunistycznej Partii Niemiec. Po zajęciu Bawarii przez wojsko niemieckie i skrajnie prawicowe oddziały Firekorps, został aresztowany i 2 maja zamordowany w więzieniu.