Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".


Janusz "Jany" Waluszko (ur. 1962) - działacz społeczny i publicysta prasy niezależnej, współtwórca Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i Federacji Anarchistycznej. Jest arianinem. W latach 80. działacz podziemia antykomunistycznego, jeden z głównych animatorów ówczesnego polskiego anarchizmu.

Zajmuje się takimi tematami jak m.in. wolnościowe aspekty sarmatyzmu oraz miasto jako środowisko naturalne współczesnego człowieka. Autor kilku prac (RSA, Sopot 1992, Sarmacja, Mielec 2000 oraz Moje Miasto, Gdańsk 2002, praca napisana wspólnie z ponad 40 innym autorami) i wielu artykułów publikowanych m.in. w Mać Pariadce, Magazynie "Obywatel" i Innym Świecie.

Pełnił funkcję redaktora "pism ulotnych": Gilotyna, Homek, Ulica, LaBestia. Od 1978 do dziś tworzy "pismo pojedyncze" o nazwie NIErząd.

Na podstawie Wikipedia
Artykuł aktualizowany: 16.11.2009