Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Ekonomista, profesor wykładający na uniwersytecie New School for Social Research na wydziale ekonomii w Nowym Jorku. Pochodzi z Pakistanu. Autor książek: Globalization and the Myths of Free Trade: History, Theory, and Empirical Evidence (2007) i Measuring the Wealth of Nations: The Political Economy of National Accounts (1994) oraz szeregu artykułów m.in. na temat historycznych korzeni systemu kapitalistycznego, teorii wartości, globalnej gospodarki i cykli jej rozwoju. Odrzuca podstawy neoklasycznej ekonomii, używając kategorii marksowskich do opisu i wyjaśniania makroekonomicznych procesów. Jego celem jest nie tylko odnowienie marksistowskiej analizy teoretycznej, ale również wzmocnienie radykalnej krytyki kapitalizmu empiryczną analizą oraz wytworzenie praktycznych narzędzi tej krytyki (np. poprzez weryfikowanie teorii wartości).
Artykuł aktualizowany: 07.11.2009