Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Oreste Scalzone (ur. 1947) - jedna z ważniejszych postaci ruchu studenckiego w Rzymie w 1968 r. Podczas okupacji uniwersytetu został napadnięty przez faszystów. W 1969 r. wydawał La Classe, jednocześnie we wrześniu tego roku założył Potere Operaio. W 1970 r. przeprowadził się do Mediolanu, stając się jednym z najbardziej aktywnych bojowników podczas masowych demonstracji. W PO działał na rzecz budowania związków pomiędzy organizacją a resztą ruchu. Wspierał więźniów politycznych oraz walkę przeciwko specjalnym więzieniom. Z tych względów był najbardziej znaną osobą z PO, jej rzecznikiem, posiadał doświadczenia współpracy z robotnikami. Po rozpadzie PO założył magazyn Linea di Condotta oraz zorganizował grupę Comitati Comunisti Rivoluzionari. Reprezentując Autonomię, odgrywał istotną rolę w Ruchu 1977, podczas konferencji w Bolonii we wrześniu 1977 r. okazał się jedną z bardziej wpływowych osób. Pod koniec 1978 r. wraz z Franco Piperno założył Metropoli. 7 kwietnia 1979 r. został aresztowany, w 1981 r. wyemigrował do Francji. Zaocznie skazany we Włoszech na 9 lat więzienia za przynależność do zbrojnej bandy i związku wywrotowego.
Artykuł aktualizowany: 11.11.2009