Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

{rokbox title=|The Anarchist Review :: Issue No. 7, 2008| thumb=|images/07-m.jpg|}images/07.jpg{/rokbox}
CHAPTER: LATIN AMERICA – STRATEGIES OF DOMINATION, WAYS OF RESISTANCE

Jarosław Urbański "Slavery and a birth of the capitalism”
Beverly J. Silver, Eric Slater "Revolution of Caribbean slaves at the turn of the XVIII and XIX century "
Jan Sowa "Roots of inequalities. Significance of colonialism for the development of the capitalism”
Maciek Wiśniewski "OAXACA: Justice or barbarity”
People united will never be defeated! - an interview with Anders Ortega, a lawyer defending political prisoners from LIMEDDH organization from Oaxaca, Mexico
Jorge Alonso "International conference on the anti-systemic movements
Mariusz Doluk "Venezuela at the crossroads"
Rafael Uzcátegui "Venezuela 2006: Continued repression of popular protest"
Noam Chomsky on "Bank of the South"
"Brazil – fatal divisions" - an interview with Konrad Miciukiewicz z from the Sociology Department of the UAM University in Poznan
Grass-roots movement on Cuba "The mood on Cuba is changing”
Marie Trigona "Recuperated Enterprises in Argentina: Reversing the Logic of Capitalism"
What is horisontalism?

More...