Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

{rokbox title=|Murray Bookchin :: Anarchizm społeczny jest socjalistyczny i zaangażowany w walkę uciskanych, jest ich głosem. Opowiada się radykalnie przeciwko kapitalizmowi i stara stworzyć warunki dla uspołecznienia produkcji.| thumb=|images/boo-m.jpg|}images/boo.jpg{/rokbox}
Murray Bookchin był jednym z bardziej znanych amerykańskich anarchistów, często wymienianym tuż obok Chomskiego. W Polsce wydano kilka jego broszur między innymi Anarchizm Ery Dobrobytu, Ekologię Społeczną, czy ostatnio Anarchizm społeczny czy anarchizm stylu życia? Przepaść nie do pokonania… Nie powstała niestety żadna monografia, czy krytyczne opracowanie poglądów niedawno zmarłego społecznego anarchisty. Pozostaje on na marginesie, i to nie tyle środowisk intelektualnych, w których anarchizm nie zajmuje przecież centralnego miejsca, co samego ruchu anarchistycznego. Publikacje Bookchina przechodzą bez większego echa, nie wywołują debat w polskich pismach anarchistycznych.

Więcej…

{rokbox title=|Dni zbrodni i noce przerażenia :: Nihiliści – musicie wykonać jeszcze jeden krok, jeśli chcecie stać się rewolucjonistami.| thumb=|images/crime-m.jpg|}images/crime.jpg{/rokbox}
Eduardo Galeano urodził się w 1940 w Urugwaju. Był redaktorem tygodnika Marcha. Po wojskowym puczu i wprowadzeniu w 1973 roku prawicowej dyktatury udał się na emigrację do Argentyny. W 1976 wojskowy zamach stanu, rozpoczął w Argentynie brutalną dyktaturę. W 1978 roku Galeano opublikował wspomnienia z tego okresu pt. Days and Nights of Love and War. Kolektyw CrimethInc to grupa powstała pod koniec lat 90. XX wieku, związana jest z północnoamerykańską sceną punk-rockową. W 2001 r. Kolektyw wydał: Days of War, Nights of Love: Crimethinc for Beginners nieformalną "biblię" nurtu, który Murray Bookchin ochrzcił mianem "anarchizmu stylu życia".

Więcej…