Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/yoo_scoop/html/pagination.php on line 135

Akces do I Międzynarodówki

Bakunin przyjmując wraz ze swymi zwolennikami decyzję o wstąpieniu do Międzynarodówki, stworzył jednocześnie oddzielną organizację, Międzynarodowy Alians Demokracji Socjalistycznej (L'Alliance Internationale de la Democratie Socialiste). Według intencji twórców cała organizacja miała wstąpić do Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników, z zachowaniem w jego ramach swego programu i niezależności organizacyjnej, a nawet prawa zwoływania swych odrębnych kongresów. Rada Generalna Międzynarodówki, odrzuciła te warunki. Decyzję nie przyjęcia Aliansu w całości do Stowarzyszenia motywowano tym, że "istnienie drugiej międzynarodowej organizacji, funkcjonującej wewnątrz i na zewnątrz Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników, stanowiłoby środek dezorganizacji Stowarzyszenia".

W odpowiedzi Alians doniósł o gotowości zlikwidowania swej organizacji i przekształcenia swych sekcji w sekcje Międzynarodówki, pod warunkiem zachowania swej teoretycznej platformy. Rada Generalna wyraziła zgodę na przyjęcie do Międzynarodówki sekcji Aliansu na ogólnych zasadach stwierdzając, że różnice w poglądach teoretycznych poszczególnych sekcji są, na skutek odmiennych warunków rozwoju proletariatu różnych krajów, nieuniknione. Bakuninowski Alians został więc rozwiązany. Ale wstępując do Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników Bakunin bynajmniej nie zrezygnował ze swych ukształtowanych już anarchistycznych poglądów. Toteż walka między zwolennikami Bakunina, którzy wraz z nim przystąpili do Stowarzyszenia, a marksistowskim skrzydłem Międzynarodówki zaczęła się niemalże nazajutrz po przekształceniu sekcji Aliansu w sekcje Międzynarodówki.

Bakunin rozwijał w tym czasie gorączkową działalność propagandową i wydawniczą, zwłaszcza w L'Egalite i Le Progres, poznał też swojego późniejszego długotrwałego współpracownika Jamesa Guillaume. Ale na razie był przede wszystkim zaabsorbowany sprawami rosyjskimi. Pisał broszury propagandowe dla Rosji oraz nawiązywał kontakt z młodym rosyjskim rewolucjonistą Sergiuszem Nieczajewem.
(Strona 11 z 16)
Artykuł aktualizowany: 23.11.2009