Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Nazwa ta przylgnęła do członków IWW około 1912 r. podczas słynnego „1 milionowego strajku” budowniczych Północnej Linii Kolejowej w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Mimowolnym autorem tej nazwy był chiński przedsiębiorca – kucharz, z którym związek zawarł umowę na zorganizowanie wyżywienia dla strajkujących robotników budowlanych. Strajkujący nie mogli opuszczać terenu budowy. Musieli bronić swoich obozów przed napadami wynajętych przez właścicieli bandziorów, a także za wszelką cenę nie dopuszczać do pracy łamistrajków. W takich warunkach, kucharz po przyjeździe do nowej miejscowości, musiał za każdym razem upewnić się, czy żywi właściwych ludzi, co w tłoku i zamieszaniu jakie panowało w tych dniach, było trudne. Zanim więc zaczynał rozlewać strajkową zupę, pytał tłoczących się wokół niego ludzi: „Are you IWW?” – „Czy jesteście z IWW?”. Jego angielszczyzna była jednak tak straszna, że jedyne co brzmiało w miarę zrozumiale to: „aj łobli łobli?” Niespodziewanie dla niego samego, fraza ta stała się wkrótce niesłychanie popularna wśród członków IWW i od tej pory towarzyszyła im już zawsze i wszędzie”.

Za H. Karwicki, „Historia i dzień dzisiejszy Industrial Workers of the World”, w: Inny Świat, nr 10, 1998, s. 20.

Zobacz również:
Artykuł aktualizowany: 16.11.2009