Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Miasto Lawrence w stanie Massachusetts było od lat 50. XIX w. do lat 50. XX w. centrum przemysłu włókienniczego. W fabrykach pracowały przeważnie kobiety i dzieci. W 1912 r. właściciele fabryk przyspieszyli pracę maszyn, obniżając płace. 23 tys. pracowników rozpoczęło tzw. Bread and Roses strike (strajk o chleb i róże). W starciach między strajkującymi, a policją i gwardią narodową wielu ludzi zginęło, bądź trafiło do więzienia. Nowością był fakt, że razem walczyli emigranci z wielu krajów. Po dwóch miesiącach walk, po tym jak policja oraz gwardia narodowa zaatakowały grupę kobiet i dzieci kapitał się poddał. W obu strajkach (w kopalniach i przemyśle włókienniczym)  ważną rolę odgrywał związek IWW.

Zobacz również:
Artykuł aktualizowany: 10.07.2010