Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Wspólna organizacja pracodawców i związków zawodowych w Niemczech, założona podczas rewolucji listopadowej. Rewolucja zaczęła się 30 października 1918 r. buntem marynarzy floty wojennej. Po demonstracji 2 listopada, kiedy oficerowie strzelali do protestujących robotników w Kilonii, doszło do powstania. 4 listopada marynarze i robotnicy zdobyli miasto, w czasie kolejnych dni rewolucja rozprzestrzeniła się na całe Niemcy. Na terenie całego kraju zakładano rady robotnicze. Od 9 do 12 listopada doszło do spotkania przewodniczących związków zawodowych z przedstawicielami wielkiego przemysłu, przedsiębiorstw takich jak Stinnes i Siemens, 15 listopada podpisali oni "porozumienie dotyczące konsorcjum". W jej ramach przedsiębiorcy obiecali, że będą pertraktować wyłącznie ze związkami zawodowymi a nie z radami robotniczymi, gwarantowali 8-godzinny dzień pracy. Związki obiecały, że zapewnią utrzymanie produkcji, zakończą dzikie strajki i uniemożliwią uspołecznienie własności produkcyjnej.
Artykuł aktualizowany: 16.11.2009