Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Angry Brigade  - anarchokomunistyczna organizacja działająca w Europie i Stanach Zjednoczonych, stosująca taktykę "miejskiej partyzantki" ("urban guerilla"). Grupa powstała w 1968 na bazie organizacji Red Engine działającej na uniwersytecie w Essex.

Do swoich celów członkowie grupy zaliczali "destabilizację społeczeństwa burżuazyjnego". Środkiem do tego celu był sabotaż, serie zamachów w latach 1967-1971: m. in. ostrzelanie z ostrej amunicji budynku ambasady amerykańskiej znajdującej się w Londynie, podkładanie bomb (np. w siedzibie ministra Roberta Carra, w domu towarowym). Akcje grupy miały za cel niszczenie własności atakowanych celów, stąd nikt w nich nie zginął (jedna osoba została ranna). W 1972 na skutek szeroko zakrojonej akcji, policja aresztowała kilkadziesiąt osób oskarżając ich o przynależność do Angry Brigade. Przed sądem stanęło jedynie kilku, z czego 4 osoby zostały skazane na 10 lat więzienia za udział w atakach (John Barker, Jim Greenfield, Hilary Creek i Anna Mendleson).

Najbardziej znanym uniewinnionym w procesie Angry Brigade był szkocki anarchista, działacz Anarchistycznego Czarnego Krzyża Stuart Christie. W 1964 roku został on aresztowany w Hiszpanii i skazany na 30 lat więzienia za przygotowywanie zamachu na dyktatora Francisco Franco. Po międzynarodowej kampanii protestu w 1967 r. został deportowany do Wielkiej Brytanii.