Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Nabat (Alarm) - Konfederacja Grup Anarchistycznych Ukrainy '''Nabat'''

Organizacja utworzona w 1918 r. w Charkowie, posiadała filie w Kijowie, Odessie, Jaketerynosławiu, i wielu innych miastach. W listopadzie 1918 r., podczas konferencji w Kursku przyjęto jako program ideowy tzw. anarchizm zjednoczony, który łączył poglądy anarchokomunistyczne i anarchosyndykalistyczne.

Wczesną wiosną 1919 r, Nabat nawiązał kontakt z oddziałami Nestora Machno. W maju wielu działaczy, z  Wolinem na czele, udało się do Hulaj Pola gdzie odegrali ważną rolę w kształtowaniu ideologii ruchu Machnowskiego.

Nabat został rozbity w grudniu 1920 r. przez władze bolszewickie, które aresztowały uczestników, zorganizowanej przez Konfederację Ogólnorosyjskiej Konferencji Anarchistów.