Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

SOS Racisme – antyrasistowskie stowarzyszenie związane z francuską Partią Socjalistyczną (PS). Założycielami SOS Racisme byli dwaj członkowie PS – Julien Dray oraz Harlem Désir. Podstawowym celem organizacji jest „zwalczanie dyskryminacji rasowej” przede wszystkim w odniesieniu do systemu edukacji oraz polityki miejskiej (dostęp do mieszkania, gettoizacja itp.). W latach 80. SOS Racisme udało się zmobilizować dużą część społeczeństwa francuskiego do udziału w serii demonstracji pod hasłem „Łapy precz od mojego kumpla” (slogan oznaczający solidarność ze społecznością imigrancką, która była wtedy ulubionym celem ataków skrajnej prawicy). Natomiast w latach 90. koncentrowało się na walce z antysemityzmem (wydaje m.in. „Białą księgę antysemickiej przemocy we Francji”).
Artykuł aktualizowany: 22.12.2009