Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Karl Polanyi stwierdził, że w historii kapitalizmu możemy zaobserwować wahadłową zmianę pomiędzy fazami wzmocnienia presji utowarowienia siły roboczej (uwolnienie rynku, cięcia wydatków socjalnych, osłabienie praw robotniczych, obniżenie standardów życia) oraz fazy zmniejszania presji utowarowienia siły roboczej (interwencja państwa w rynek, wydatki socjalne, wzmocnienie praw robotniczych). Wahadłowa zmiana jest wynikiem walk robotniczych przeciw utowarowieniu (walki typu Polanyi'ego), często postrzegane są one jako walki typowej klasy robotniczej (obecnie np. robotnicy ze starego przemysłu) przeciwko zwolnieniom, programom restrukturyzacji itd. Klasyczne walki typu Polanyi'ego podnoszą żądania zakończenia cięć pensji, redukcji zatrudnienia, zwiększenia państwowych świadczeń dla bezrobotnych bądź biednych itd. W przeciwieństwie do tego walki typu Marksowskiego są walkami nowej klasy robotniczej przeciwko wyzyskowi, podnoszą żądania lepszych warunków pracy, zwalczają system fabryczny...
Artykuł aktualizowany: 11.11.2009