Autonomia robotnicza

Autonomia robotnicza
Aby zapobiec degeneracji ruchu społecznego, włoscy autonomiści zrealizowali koncepcję, wybiegającą o krok dalej od realiów ruchów czy partii oficjalnie kontestujących, lecz rzeczywiście potwierdzających istnienie kapitalizmu, w jego ewentualnie odświeżonej formie i treści. Dokonali analizy z punktu widzenia tych, którzy najbardziej odczuwali agresywny charakter gospodarki.

Marksizm i anarchizm

Marksizm i anarchizm
Upadek marksizmu w sferze politycznej i kompromitacja praktycznej realizacji idei „dyktatury proletariatu”, pociągnęły za sobą ogromne przeobrażenia na płaszczyźnie kulturowej. Ideolodzy systemu kapitalistycznego, mogli więc ogłosić „koniec historii”, ruch rewolucyjny został wyrugowany nie tylko w sensie fizycznym, zniknął również z ludzkich umysłów.

Teorie kryzysu

Teorie kryzysu
Czy kryzysy są wpisane w naturę sytemu kapitalistycznego, czy też są wywołane czynnikami wobec niego zewnętrznymi? Rozstrzygnięcie tego dylematu oczywiście ma spore znaczenie dla postawy, jaką dziś przyjmiemy: odrzucimy system w całości, czy będziemy starali się go jedynie reformować... aby dotrwał do następnego wstrząsu.

Samorządowa alternatywa

Samorządowa alternatywa
Czy w latach 80. istniała w ruchu "Solidarność" samorządowa alternatywa, zarówno dla PRL-owskiego socjalizmu, jak i dla kapitalizmu? Co się z nią stało? Czy samorządowa rewolucja została zdradzona, a jeśli tak to przez kogo? Na te pytania, mające fundamentalne znaczenie dla zrozumienia dzisiejszej sytuacji w Polsce, staramy się znaleźć odpowiedź w "Przeglądzie".

Po chilijskim zamachu stanu wymierzonemu w socjalistyczny rząd Allende w 1973 r. przywódcy PCI (Włoskiej Partii Komunistycznej)  uznali, że parlamentarna droga do socjalizmu jest zamknięta. Enrico Benlinguer, sekretarz PCI, określił zasady „kompromisu historycznego” jako sposobu na zdobycie zwolenników wśród ceti medi (klasa średnia), będący częścią bardziej reformistycznego programu socjaldemokratycznego. Głęboki kryzys polityczny oraz ekonomiczny z połowy lat 70. we Włoszech doprowadził do tego, że chadecja i PCI doszły do wspólnego porozumienia w sprawie stabilizacji państwa i zawarcia konsensusu społecznego w kwestii ekonomicznych oszczędności. Historyczny kompromis sprawił, że PCI przeszła z pozycji neutralnych zajmowanych w 1968 r. do otwartego konfliktu z radykalnymi ruchami społecznymi z 1977 r.
Artykuł aktualizowany: 21.12.2009