Zanon to nie warsztat rzemieślniczy, to nowoczesna, całkowicie zautomatyzowana fabryka. Trudno uwierzyć, że taki obiekt, kierowany tylko przez pracowników, może funkcjonować. Pokazali, że można. W czasach kryzysu, zamiast żebrać i prosić o miejsca pracy, przejęli środki produkcji, i zorganizowali tak pracę, że równolegle z produkcją zawsze jest czas na mate i rozmowę.

Pracownikom Zanon wiedzie się przez to lepiej, niż innym towarzyszom, np: w fabryce tekstyliów Brukman w Buenos Aires, którzy muszą dużo ciężej pracować, aby zapewnić sobie środki do życia. Pracownicy Zanon pokazali nie tylko, że tą całkowicie zautomatyzowaną, nowoczesną fabryką ”pod kontrolą pracowników” można samodzielnie zarządzać, ale również zmobilizowaną solidarnością uniemożliwić dotychczasowe próby eksmisji. Przejęcie tej fabryki, to nie tylko krotki epizod, jak wiele innych. W międzyczasie, od dwóch lat fabryka ta znajduje się w procesie samoorganizacji i demokracji oddolnej, z ciągłymi dyskusjami i przemianami.

Pracownicy Zanon nie stanęli w jednym miejscu, chcą więcej. Do dzisiaj dyskutuje się w tutaj jak powinno wygladać to społeczeństwo i jak to osiągnąć.

Pobierz broszurę w formacie PDF